67 33 88 00
Konsultācijas un apdrošināšana

Veiksim risku izvērtēšanu un apdrošināšanas nosacījumu analīzi, piedāvājot individuālu pieeju un risinājumus, nokārtosim tehniskās formalitātes pie līguma slēgšanas

Piedāvāsim atbilstošāko, izdevīgāko un drošāko apdrošināšanas segumu

Līgumu apkalpošana visā darbības laikā - atgādināsim par dalītajiem maksājumiem, nepieciešamības gadījumā veiksim izmaiņas līgumā, sniegsim palīdzību apdrošināšanas atlīdzības gadījumos, kā arī savlaicīgi atgādināsim par līguma beigu termiņu.

SIA STR Insurance brokers profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajām prasībām 1,875,927 EUR apmērā ar apdrošināšanas teritoriju – Eiropas Savienība

Ceļojumu apdrošināšana

Ja esat nolēmuši doties atvaļinājumā vai ārzemju komandējumā, tad noteikti iegādājaties ceļojuma apdrošināšanas polisi, jo tādējādi pasargāsiet sevi no nepatīkamiem starpgadījumiem.

Atkarībā no izvēlētā ceļošanas veida un mērķa, varat izvēlēties sev vēlamo apdrošināšanas programmu:

  • medicīniskās palīdzības izdevumi ārzemēs, t.sk. neatliekamā stomatoloģiskā palīdzība, operāciju izmaksas, medicīniskā transporta izdevumi, repatriācija nāves gadījumā
  • bagāžas nozaudēšana, bojāšana vai aizkavēšanās
  • civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
  • apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
  • lidojuma aizkavēšanās
  • ceļojuma pārtraukšana vai anulēšana
  • pases aizstāšanas izdevumi zādzības vai nozaudēšanas gadījumā, u.c.

Īpaša ceļojumu apdrošināšana tiek piedāvāta, ja dodaties slēpot, burāt vai nodarboties ar citiem sporta veidiem.