Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības pamats ir zaudējuma nodarītāja likumīgais pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš nodarījis trešajai personai un apdrošināšanas mērķis ir aizsargāt apdrošinājuma ņēmēju pret cietušā civiltiesiskajām finansiālajām pretenzijām. Tās var būt gan par nodarīto kaitējumu veselībai, gan mantiskiem zaudējumiem u.c. Vispārējo civiltiesisko atbildību var apdrošināt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Kā fiziska persona varat apdrošināties, ja esat dzīvokļa īpašnieks, īrnieks, namīpašnieks, arī, ja esat kāda mājdzīvnieka īpašnieks. Savukārt uzņēmums, veicot jebkuru uzņēmējdarbību, var nodrošināties, ko tas savas darbības vai bezdarbības rezultātā var nodarīt trešajām personām, tajā skaitā par zaudējumiem, kas nodarīti klientiem ar nekvalitatīviem pakalpojumiem vai produkciju. Savukārt, ja esat maksātnespējīgu uzņēmumu administrators, arhitekts, auditors, zvērināts revidents, zvērināts advokāts, ārsts, tad iespējams apdrošinoties pasargāt sevi no zaudējumiem, kurus iespējams kļūdas vai neuzmanības dēļ savā profesionālajā darbībā būsiet radījuši trešajām personām.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Ik dienu mēs pavadām darbā, braucam sabiedriskajā transportā, vadām savu automašīnu, dodamies gan iepirkties, gan aktīvā atpūtā, tādējādi ik brīdi esam pakļauti riskam. Pasargāt sevi no pēkšņa, neparedzēta gadījuma, kā arī būt drošam ikvienā dzīves situācijā ir iespējams, apdrošinoties nelaimes gadījumiem. Apdrošināties nelaimes gadījumiem var gan fiziskas personas, gan arī juridiskas personas, apdrošinot savus darbiniekus. Šis apdrošināšanas veids ir īpaši piemērots cilvēkiem, kuru darbs vai aktivitātes ir saistītas ar paaugstinātu risku. Atsevišķos gadījumos arī kredītiestādes pieprasa saviem kredītņēmējiem apdrošināties nelaimes gadījumiem. Klientam ir dota iespēja izvēlēties piemērotāko apdrošinājuma summu un segumu. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšana paredz kompensācijas izmaksu:

 • apdrošinātās personas nāves gadījumā
 • invaliditātes, sakropļojuma iestāšanās gadījumā
 • traumu rezultātā – ja apdrošinātā persona guvusi traumas, miesas bojājumus, kaulu lūzumus, izmežģījumus u.c.
 • dienas naudas izmaksu par katru darba nespējas dienu
 • medicīnisko izdevumu apmaksu - medikamentu un medicīnas preču iegādei, ārstēšanās izdevumi ārstniecības iestādēs
 • kritisko saslimšanu apdrošināšana
 • apdegumi, apsaldējumi u.c.

Dzīvības apdrošināšana

 • Privātās pensijas apdrošināšana ( 3 līmeņa) – iespēja veidot privātu pensijas uzkrājumu, pelnot procentus. Papildus, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, iemaksas tiek uzskatītas par attaisnotajiem izdevumiem un var saņemt nodokļu atlaides.
 • Dzīvības termiņapdrošināšana – dzīvības apdrošināšana uz noteiktu termiņu. Izvēlas cilvēki, kuriem ir kredītsaistības vai ir vienīgie ģimenes apgādnieki
 • Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana – iespēja veidot uzkrājumus nākotnei vai kādam iezīmētam mērķim un vienlaicīgi ir apdrošināta dzīvība
 • Uzkrājošā apdrošināšana bērniem u.c.