Īpašuma apdrošināšana

Apdrošināts īpašums rada miera un drošības sajūtu ne tikai privātpersonām, bet arī ražotājiem, tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Jebkurš prēmijas maksājums par apdrošināšanu būs nesalīdzināmi mazāks par rezerves fondu, kurš būtu uzņēmumam jāveido visu nākotnē iespējamo zaudējumu segšanai. Apdrošināšana ļauj atjaunot iepriekšējo finansiālo situāciju gandrīz nekavējoši pēc zaudējuma iestāšanās gan fiziskajām, gan juridiskajām personām.

Ar nekustamu īpašumu saprot biroju, tirdzniecības, ražošanas un noliktavu ēkas, celtnes, būves, privātmājas, saimniecības ēkas, dzīvokļus, ārējo un iekšējo apdari, kā arī papildus elementus - stiklotas virsmas, reklāmas būves un citas lietas. Kustama manta ir gan mājas iedzīve un tehnika, gan biroja tehnika un mēbeles, ražošanas gan izejmateriāli, gan gatavā produkcija u.c.

Apdrošināties var sekojošiem riskiem:

  • apdrošināšana ugunsgrēka gadījumam
  • ūdensvadu, apkures un kanalizācijas sistēmu avāriju radītajiem zaudējumiem
  • vētras radītiem zaudējumiem
  • zibens, eksplozijas gadījumā
  • lidaparātu uzkrišana
  • sniega svara radīti zaudējumi
  • transportlīdzekļu radīts trieciens
  • trešo personu prettiesiska rīcība
  • teritorijas labiekārtojuma apdrošināšana – soliņi, apgaismojums, rotaļu laukums, celiņu segums u.c.
  • u.c.