67 33 88 00
Konsultācijas un apdrošināšana

Veiksim risku izvērtēšanu un apdrošināšanas nosacījumu analīzi, piedāvājot individuālu pieeju un risinājumus, nokārtosim tehniskās formalitātes pie līguma slēgšanas

Piedāvāsim atbilstošāko, izdevīgāko un drošāko apdrošināšanas segumu

Līgumu apkalpošana visā darbības laikā - atgādināsim par dalītajiem maksājumiem, nepieciešamības gadījumā veiksim izmaiņas līgumā, sniegsim palīdzību apdrošināšanas atlīdzības gadījumos, kā arī savlaicīgi atgādināsim par līguma beigu termiņu.

SIA STR Insurance brokers profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajām prasībām 1,875,927 EUR apmērā ar apdrošināšanas teritoriju – Eiropas Savienība

Īpašuma apdrošināšana

Apdrošināts īpašums rada miera un drošības sajūtu ne tikai privātpersonām, bet arī ražotājiem, tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Jebkurš prēmijas maksājums par apdrošināšanu būs nesalīdzināmi mazāks par rezerves fondu, kurš būtu uzņēmumam jāveido visu nākotnē iespējamo zaudējumu segšanai. Apdrošināšana ļauj atjaunot iepriekšējo finansiālo situāciju gandrīz nekavējoši pēc zaudējuma iestāšanās gan fiziskajām, gan juridiskajām personām.

Ar nekustamu īpašumu saprot biroju, tirdzniecības, ražošanas un noliktavu ēkas, celtnes, būves, privātmājas, saimniecības ēkas, dzīvokļus, ārējo un iekšējo apdari, kā arī papildus elementus - stiklotas virsmas, reklāmas būves un citas lietas. Kustama manta ir gan mājas iedzīve un tehnika, gan biroja tehnika un mēbeles, ražošanas gan izejmateriāli, gan gatavā produkcija u.c.

Apdrošināties var sekojošiem riskiem:

  • apdrošināšana ugunsgrēka gadījumam
  • ūdensvadu, apkures un kanalizācijas sistēmu avāriju radītajiem zaudējumiem
  • vētras radītiem zaudējumiem
  • zibens, eksplozijas gadījumā
  • lidaparātu uzkrišana
  • sniega svara radīti zaudējumi
  • transportlīdzekļu radīts trieciens
  • trešo personu prettiesiska rīcība
  • teritorijas labiekārtojuma apdrošināšana – soliņi, apgaismojums, rotaļu laukums, celiņu segums u.c.
  • u.c.