KASKO - Sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšana

Viens no populārākajiem apdrošināšanas veidiem ir sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšana – KASKO, kas aizsargā apdrošinājuma ņēmēju no mantiskiem zaudējumiem, kas rodas viņa transporta līdzeklim bojājumu, bojāejas vai zādzības rezultātā.

Apdrošināties var sekojošiem riskiem:

 • Ceļu satiksmes negadījumiem
 • Trešo personu prettiesiskai rīcībai
 • Zādzībai, laupīšanai
 • Dabas stihiju iedarbība
 • Dažādu priekšmetu uzkrišana
 • Dzīvnieku vai putnu nodarītie zaudējumi
 • Papildaprīkojuma apdrošināšana
 • Hidrotrieciens
 • Diennakts palīdzība uz ceļa
 • Nomas auto transportlīdzekļa remonta laikā
 • Transportēšanas izdevumu apmaksa
 • Dažādi citi papildus riski