67 33 88 00
Konsultācijas un apdrošināšana

Veiksim risku izvērtēšanu un apdrošināšanas nosacījumu analīzi, piedāvājot individuālu pieeju un risinājumus, nokārtosim tehniskās formalitātes pie līguma slēgšanas

Piedāvāsim atbilstošāko, izdevīgāko un drošāko apdrošināšanas segumu

Līgumu apkalpošana visā darbības laikā - atgādināsim par dalītajiem maksājumiem, nepieciešamības gadījumā veiksim izmaiņas līgumā, sniegsim palīdzību apdrošināšanas atlīdzības gadījumos, kā arī savlaicīgi atgādināsim par līguma beigu termiņu.

SIA STR Insurance brokers profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajām prasībām 1,875,927 EUR apmērā ar apdrošināšanas teritoriju – Eiropas Savienība

KASKO - Sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšana

Viens no populārākajiem apdrošināšanas veidiem ir sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšana – KASKO, kas aizsargā apdrošinājuma ņēmēju no mantiskiem zaudējumiem, kas rodas viņa transporta līdzeklim bojājumu, bojāejas vai zādzības rezultātā.

Apdrošināties var sekojošiem riskiem:

 • Ceļu satiksmes negadījumiem
 • Trešo personu prettiesiskai rīcībai
 • Zādzībai, laupīšanai
 • Dabas stihiju iedarbība
 • Dažādu priekšmetu uzkrišana
 • Dzīvnieku vai putnu nodarītie zaudējumi
 • Papildaprīkojuma apdrošināšana
 • Hidrotrieciens
 • Diennakts palīdzība uz ceļa
 • Nomas auto transportlīdzekļa remonta laikā
 • Transportēšanas izdevumu apmaksa
 • Dažādi citi papildus riski