OCTA - Obligātā Civiltiesiskā Transporta Apdrošināšana

Ikviena Latvijas Republikā reģistrēta transporta līdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja pienākums ir apdrošināt savu sauszemes transporta līdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Tādējādi katrs autovadītājs pasargā pārējos satiksmes dalībniekus no zaudējumiem, ko viņš var tiem nodarīt. Notiekot ceļu satiksmes negadījumam, apdrošināšana vainīgā autovadītāja vietā atlīdzina veselībai un dzīvībai, mantai, kā arī ceļam, ceļu būvei un apkārtējai videi nodarītos zaudējumus, kas radušies cietušajām personām.