67 33 88 00
Konsultācijas un apdrošināšana

Veiksim risku izvērtēšanu un apdrošināšanas nosacījumu analīzi, piedāvājot individuālu pieeju un risinājumus, nokārtosim tehniskās formalitātes pie līguma slēgšanas

Piedāvāsim atbilstošāko, izdevīgāko un drošāko apdrošināšanas segumu

Līgumu apkalpošana visā darbības laikā - atgādināsim par dalītajiem maksājumiem, nepieciešamības gadījumā veiksim izmaiņas līgumā, sniegsim palīdzību apdrošināšanas atlīdzības gadījumos, kā arī savlaicīgi atgādināsim par līguma beigu termiņu.

SIA STR Insurance brokers profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajām prasībām 1,875,927 EUR apmērā ar apdrošināšanas teritoriju – Eiropas Savienība

OCTA - Obligātā Civiltiesiskā Transporta Apdrošināšana

Ikviena Latvijas Republikā reģistrēta transporta līdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja pienākums ir apdrošināt savu sauszemes transporta līdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Tādējādi katrs autovadītājs pasargā pārējos satiksmes dalībniekus no zaudējumiem, ko viņš var tiem nodarīt. Notiekot ceļu satiksmes negadījumam, apdrošināšana vainīgā autovadītāja vietā atlīdzina veselībai un dzīvībai, mantai, kā arī ceļam, ceļu būvei un apkārtējai videi nodarītos zaudējumus, kas radušies cietušajām personām.