67 33 88 00
Konsultācijas un apdrošināšana

Veiksim risku izvērtēšanu un apdrošināšanas nosacījumu analīzi, piedāvājot individuālu pieeju un risinājumus, nokārtosim tehniskās formalitātes pie līguma slēgšanas

Piedāvāsim atbilstošāko, izdevīgāko un drošāko apdrošināšanas segumu

Līgumu apkalpošana visā darbības laikā - atgādināsim par dalītajiem maksājumiem, nepieciešamības gadījumā veiksim izmaiņas līgumā, sniegsim palīdzību apdrošināšanas atlīdzības gadījumos, kā arī savlaicīgi atgādināsim par līguma beigu termiņu.

SIA STR Insurance brokers profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajām prasībām 1,875,927 EUR apmērā ar apdrošināšanas teritoriju – Eiropas Savienība

Veselības apdrošināšana

Aizvien lielāku nozīmi cilvēki sāk piešķirt savai veselībai un apzinās tās vērtību. Medicīnisko pakalpojumu izmaksas un pieejamība liek meklēt papildus iespējas, lai nodrošinātu sevi ne tikai neparedzētiem saslimšanas gadījumiem, bet arī nodrošinātu sev sistemātisku medicīnisko aprūpi.

Šobrīd iespēja iegādāties veselības apdrošināšanu ir:

 • Uzņēmumiem saviem darbiniekiem
 • Privātpersonām

Pozitīvi - veicot prēmijas maksājumus par veselības apdrošināšanu, nodokļu likumdošana dod iespēju saņemt nodokļu atlaides. Darba devējs bieži veselības apdrošināšanu izmanto darbinieku motivācijas programmas ietvaros.

Veselības apdrošināšanas programmu apmaksājamo pakalpojumu klāsts ir plašs.

Pamata programmas:

 • Pacienta iemaksa
 • Maksas ģimenes ārstu un ārstu speciālistu konsultācijas, mājas vizītes
 • Plaša spektra diagnostiskie un laboratoriskie izmeklējumi
 • Medicīniskās manipulācijas
 • Fizikālās terapijas procedūras, ārstnieciskās masāžas
 • Vakcinācija
 • Medicīniskās apskates un izziņas
 • Grūtnieču aprūpe
 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība – valsts un maksas
 • Maksas stacionārie pakalpojumi ( t.sk. maksas operāciju izmaksas) u.c.

Papildus programmas

 • Medikamentu apmaksa
 • Optikas preču un izstrādājumu apmaksa
 • Zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumi
 • Sporta nodarbību apmaksa

Klientam pēc nepieciešamības un atvēlētajiem resursiem ir iespēja izvēlēties optimālāko risinājumu.