67 33 88 00
Konsultācijas un apdrošināšana

Veiksim risku izvērtēšanu un apdrošināšanas nosacījumu analīzi, piedāvājot individuālu pieeju un risinājumus, nokārtosim tehniskās formalitātes pie līguma slēgšanas

Piedāvāsim atbilstošāko, izdevīgāko un drošāko apdrošināšanas segumu

Līgumu apkalpošana visā darbības laikā - atgādināsim par dalītajiem maksājumiem, nepieciešamības gadījumā veiksim izmaiņas līgumā, sniegsim palīdzību apdrošināšanas atlīdzības gadījumos, kā arī savlaicīgi atgādināsim par līguma beigu termiņu.

SIA STR Insurance brokers profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajām prasībām 1,875,927 EUR apmērā ar apdrošināšanas teritoriju – Eiropas Savienība

Esiet sveicināti STR Insurance Brokers mājas lapā!!!

Esam profesionāla, atsaucīga komanda ar ilggadēju darba pieredzi apdrošināšanas tirgū. Mūsu moto ir ilgtermiņa sadarbība ar katru klientu. Kā savu sadarbības partneri apdrošināšanas jomā mūs ir izvēlējušās gan privātpersonas, gan uzņēmumi – būvnieki, ražotāji, tirgotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji.

Ikviens ir laipni lūgts sadarboties, ja svarīgs ir laiks un nauda, ja augstu vērtējat labu servisu līguma apkalpošanas un uzraudzības laikā. Aicinām uz sadarbību, ja vēlaties iegūt savu interešu pārstāvi komunikācijā ar apdrošinātāju, sākot no vēlmes apdrošināties līdz palīdzībai apdrošināšanas atlīdzību gadījumos. Tāpat, ja rūpējaties par papildus drošību - mūsu kā apdrošināšanas starpnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir veikta 1,875,927 EUR apmērā, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

SIA STR Insurance Brokers Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka reģistra Nr. 06.09.02/2011, www.fktk.lv.