67 33 88 00
Konsultācijas un apdrošināšana

Veiksim risku izvērtēšanu un apdrošināšanas nosacījumu analīzi, piedāvājot individuālu pieeju un risinājumus, nokārtosim tehniskās formalitātes pie līguma slēgšanas

Piedāvāsim atbilstošāko, izdevīgāko un drošāko apdrošināšanas segumu

Līgumu apkalpošana visā darbības laikā - atgādināsim par dalītajiem maksājumiem, nepieciešamības gadījumā veiksim izmaiņas līgumā, sniegsim palīdzību apdrošināšanas atlīdzības gadījumos, kā arī savlaicīgi atgādināsim par līguma beigu termiņu.

SIA STR Insurance brokers profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajām prasībām 1,875,927 EUR apmērā ar apdrošināšanas teritoriju – Eiropas Savienība

Kontakti

Tālrunis: +371 67 33 88 00

Fakss: +371 67 33 87 00

E-pasts: info@strbrokers.lv

Mūsu rekvizīti:

SIA STR Insurance Brokers

Reģ.nr: LV40103684533

Jur.adrese: Blaumaņa iela 5a-40, Rīga LV1011

 

AS CITADELE BANKA

SWIFT: PARXLV22

Norēķinu konts: LV22PARX0019247800001

Mēs kartē: