Privātpersonām piedāvājam sekojošus apdrošināšanas veidus:

 • OCTA – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana
 • KASKO – brīvprātīgā visa veida transporta līdzekļu apdrošināšana
 • Īpašuma apdrošināšana – nekustamais īpašums un kustamā manta
 • Privātpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CTA) – dzīvokļa īpašnieka / īrnieka CTA, privātmājas īpašnieka / īrnieka CTA, vispārējā un profesionālā CTA u.c.
 • Privātpersonu veselības apdrošināšana
 • Privātpersonu nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Ceļojuma apdrošināšana komandējuma, atpūtas braucieniem
 • Dzīvības apdrošināšana, uzkrājošā apdrošināšana u.c.

Privātpersonām tiek piedāvāts sekojošs apdrošināšanas pakalpojumu komplekss, kurš pēc nepieciešamības tiek koriģēts un papildināts katram Klientam individuāli.

Apdrošināšanas līgumu slēgšana:

 • Klienta iespējamo risku identifikācija;
 • Priekšlikumi par nepieciešamajiem apdrošināšanas veidiem;
 • Apdrošināšanas kompāniju piedāvājumu kvalitatīva, kvantitatīva un funkcionāla analīze un prezentēšana Klientam
 • Līgumu nosacījumu un noteikumu izskaidrošana
 • Apdrošināšanas līgumu noformēšana pēc klienta izvēles

Apdrošināšanas līgumu administrēšana, apkalpošana un uzraudzība:

 • Brīvi pieejamas konsultācijas klātienē, pa tālruni vai e-pastu visā līguma darbības laikā
 • Nepieciešamības gadījumā visa veida izmaiņu veikšana apdrošināšanas līgumos
 • Rēķinu un atgādinājumu izsūtīšana par kārtējiem maksājumiem
 • Savlaicīgi atgādinājumi par līguma beigu termiņu

Apdrošināšanas atlīdzību regulēšana:

 • Konsultāciju sniegšana par apdrošināšanas atlīdzību jautājumiem
 • Konsultāciju sniegšana, iestājoties apdrošināšanas gadījumam
 • Komunikācija ar apdrošinātāju un Klienta interešu pārstāvēšana apdrošināšanas atlīdzību gadījumos