67 33 88 00
Konsultācijas un apdrošināšana

Veiksim risku izvērtēšanu un apdrošināšanas nosacījumu analīzi, piedāvājot individuālu pieeju un risinājumus, nokārtosim tehniskās formalitātes pie līguma slēgšanas

Piedāvāsim atbilstošāko, izdevīgāko un drošāko apdrošināšanas segumu

Līgumu apkalpošana visā darbības laikā - atgādināsim par dalītajiem maksājumiem, nepieciešamības gadījumā veiksim izmaiņas līgumā, sniegsim palīdzību apdrošināšanas atlīdzības gadījumos, kā arī savlaicīgi atgādināsim par līguma beigu termiņu.

SIA STR Insurance brokers profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajām prasībām 1,875,927 EUR apmērā ar apdrošināšanas teritoriju – Eiropas Savienība

Privātpersonām piedāvājam sekojošus apdrošināšanas veidus:

 • OCTA – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana
 • KASKO – brīvprātīgā visa veida transporta līdzekļu apdrošināšana
 • Īpašuma apdrošināšana – nekustamais īpašums un kustamā manta
 • Privātpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CTA) – dzīvokļa īpašnieka / īrnieka CTA, privātmājas īpašnieka / īrnieka CTA, vispārējā un profesionālā CTA u.c.
 • Privātpersonu veselības apdrošināšana
 • Privātpersonu nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Ceļojuma apdrošināšana komandējuma, atpūtas braucieniem
 • Dzīvības apdrošināšana, uzkrājošā apdrošināšana u.c.

Privātpersonām tiek piedāvāts sekojošs apdrošināšanas pakalpojumu komplekss, kurš pēc nepieciešamības tiek koriģēts un papildināts katram Klientam individuāli.

Apdrošināšanas līgumu slēgšana:

 • Klienta iespējamo risku identifikācija;
 • Priekšlikumi par nepieciešamajiem apdrošināšanas veidiem;
 • Apdrošināšanas kompāniju piedāvājumu kvalitatīva, kvantitatīva un funkcionāla analīze un prezentēšana Klientam
 • Līgumu nosacījumu un noteikumu izskaidrošana
 • Apdrošināšanas līgumu noformēšana pēc klienta izvēles

Apdrošināšanas līgumu administrēšana, apkalpošana un uzraudzība:

 • Brīvi pieejamas konsultācijas klātienē, pa tālruni vai e-pastu visā līguma darbības laikā
 • Nepieciešamības gadījumā visa veida izmaiņu veikšana apdrošināšanas līgumos
 • Rēķinu un atgādinājumu izsūtīšana par kārtējiem maksājumiem
 • Savlaicīgi atgādinājumi par līguma beigu termiņu

Apdrošināšanas atlīdzību regulēšana:

 • Konsultāciju sniegšana par apdrošināšanas atlīdzību jautājumiem
 • Konsultāciju sniegšana, iestājoties apdrošināšanas gadījumam
 • Komunikācija ar apdrošinātāju un Klienta interešu pārstāvēšana apdrošināšanas atlīdzību gadījumos