Mūsu klienti ir dažādu nozaru uzņēmumi – ražotāji, būvnieki, tirgotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji, jo piedāvājam individuālu pieeju un spējam rast risinājumu ikkatra vēlmei un nepieciešamībai.

Uzņēmumiem piedāvājam sekojošus apdrošināšanas veidus:

 • OCTA – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana
 • KASKO – brīvprātīgā visa veida transporta līdzekļu apdrošināšana
 • Īpašuma apdrošināšana – nekustamais īpašums (ēkas, būves, biroji u.c.), reklāmas būves, remontdarbi, prece, ražošanas iekārtas, izejmateriāli, pamatlīdzekļi u.c.
 • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CTA) – izplatītākā ir uzņēmuma CTA, namīpašnieku un apsaimniekotāju CTA , profesionālā (medicīnas darbinieku, grāmatvežu, juristu, arhitektu, projektētāju, maksātnespējīgo uzņēmumu administratoru u.c.) CTA, atbildība par produkciju, kravu pārvadātāju CTA, pasākumu organizētāja CTA, būvniecības CTA u.c.
 • Finanšu risku apdrošināšana – izplatītākās ir būvniecības garantijas ( konkursa, priekšapmaksas, darbu izpildes, garantijas laika garantija), u.c.
 • Kravu apdrošināšana
 • Saimnieciskās darbības pārtraukšana ( business interruption) – kompleksi ar īpašuma apdrošināšanu, īpašuma bojājumu vai zaudējuma gadījumā
 • Tehnisko risku apdrošināšana ( machinery breakdown)
 • Darbinieku veselības apdrošināšana
 • Darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Darbinieku ceļojuma apdrošināšana komandējuma, atpūtas braucieniem
 • Darbinieku dzīvības apdrošināšana u.c.

Uzņēmumiem tiek piedāvāts sekojošs apdrošināšanas pakalpojumu komplekss, kurš pēc nepieciešamības tiek koriģēts un papildināts katram Klientam individuāli.

Apdrošināšanas līgumu slēgšana:

 • Klienta iespējamo risku identifikācija;
 • Priekšlikumi par nepieciešamajiem apdrošināšanas veidiem;
 • Apdrošināšanas kompāniju piedāvājumu kvalitatīva, kvantitatīva un funkcionāla analīze un prezentēšana Klientam
 • Līgumu nosacījumu un noteikumu izskaidrošana
 • Apdrošināšanas līgumu noformēšana pēc klienta izvēles

Apdrošināšanas līgumu administrēšana, apkalpošana un uzraudzība:

 • Brīvi pieejamas konsultācijas klātienē, pa tālruni vai e-pastu visā līguma darbības laikā
 • Nepieciešamības gadījumā visa veida izmaiņu veikšana apdrošināšanas līgumos
 • Rēķinu un atgādinājumu izsūtīšana par kārtējiem maksājumiem
 • Pēc klienta vēlmes semināru organizēšana personu apdrošināšanas veidos
 • Savlaicīgi atgādinājumi par līguma beigu termiņu

Apdrošināšanas atlīdzību regulēšana:

 • Konsultāciju sniegšana par apdrošināšanas atlīdzību jautājumiem
 • Konsultāciju sniegšana, iestājoties apdrošināšanas gadījumam
 • Komunikācija ar apdrošinātāju un Klienta interešu pārstāvēšana apdrošināšanas atlīdzību gadījumos